Zrobotyzowane stanowiska szlifierskie Met-Cast
Szlifowanie – Gratowanie – Cięcie Odlewów

met-cast szlifowanie, gratowanie odlewów

Szlifowanie, gratowanie, cięcie robotem

W roku 2016 współpraca Firm Metals Minerals Sp z o.o. oraz CASTOR Unia Gospodarcza Sp. z o.o. zaowocowała powstaniem projektu o nazwie Met – Cast. Projekt ten od samego początku zakładał wykorzystanie robotyki celem zautomatyzowania procesów produkcyjnych takich jak:

 • Szlifowanie robotem
 • Gratowanie robotem
 • Wiercenie
 • Gwintowanie
 • Paletyzacja
 • Eliminacja odlewów brakowych
 • Kontrola przedsprzedażowa

Dzięki analizie potrzeb oraz naszemu doświadczeniu powstają szyte na miarę rozwiązania dedykowane bezpośrednio każdemu z naszych klientów.

Robotyzacja procesów produkcyjnych

Zrobotyzowane stanowiska szlifierskie oparte na robotach COMAU.

Sercem układu sterowania jest komputer przemysłowy oraz dotykowy panel operatorski
austriackiej firmy B&R, będącej globalnym centrum automatyzacji maszyn i fabryk grupy ABB.

Serwisowo system umożliwia wysyłanie oraz pozwala na zdalny dostęp do danych procesowych
przez serwer OPC UA. Działanie OPC UA opiera się na zasadzie klient-serwer i umożliwia sprawną komunikację z poszczególnymi czujnikami i serwomechanizmami. Protokół jest niezależny i posiada wbudowane mechanizmy bezpieczeństwa, uznaje się go za idealny do wdrożenia standardu Industry 4.0.

SprutCAM Robot – system umożliwia tworzenie i weryfikację programów sterujących w trybie offline, bez konieczności wykorzystania samego robota. SprutCAM jest narzędziem do szybkiego generowania dobrej jakości bezkolizyjnych, złożonych ruchów 3D robota. Szybkość i niezawodność SprutCAM pozwala na wydajne programowanie technologii obróbki detalu i generację kodów G dla robota.

Automatyzacja maszyn i kontrola procesów

 • Eliminacja odlewów brakowych
 • Kontrola przedsprzedażowa

Dodatkowe zalety systemów wizyjnych:

 • Rozpoznawanie detali
 • Brak konieczności klamrowania / bazowania
 • Eliminacja czynnika ludzkiego przy załadunku

Projektowanie i bezpieczeństwo procesów produkcyjnych

 • Rozwiązania od podstaw projektowane i dedykowane bezpośrednio w potrzeby naszych klientów
 • Wszystkie podzespoły montowane i testowane w Polsce
 • Szkolenia w języku polskim zarówno w siedzibie klienta jak i samym zakładzie produkcyjnym
 • Brak konieczności ponoszenia kosztów zagranicznych delegacji związanych ze szkoleniem załogi
 • Bezpośredni kontakt z serwisem w języku polskim
 • Możliwość wdrażania nowych odlewów bezpośrednio przez producenta bez konieczności angażowania własnej załogi
 • Doradztwo techniczne w języku polskim na każdym etapie współpracy.

Automatyzacja i robotyzacja produkcji